Voorstel 2016 regeling V-aandeelhouders

Aan de vergaderstukken voor de aandeelhoudersvergadering 13 december 2016 was toegevoegd een voorstel voor een regeling met de bestaande V-aandeelhouders, waaronder een 60 jarig zitplaatsrecht. Het VASF-bestuur had een 4-tal randvoorwaarden gesteld o.a. ter voorkoming van risico's voor de BVO en de beide Stadions. Over het voorstel is niet gestemd in de AVvA.   Het voorstel kunt u hier lezenLees meer

V- aandelen Stadion, nadere info

Nadere informatie V-aandelen voor geïnteresseerden

Er zijn 2.000 V-aandelen. Aan het V- aandeel is een statutair zitplaatsrecht gekoppeld. Dit zitplaatsrecht is van toepassing op alle door de BVO Feyenoord en door Stadion georganiseerde wedstrijden.

Lees meer

Zitplaatsen en art 30 statuten

De houders van aandelen "V" (circa 1600 van de 2000 bij VASF- leden) hadden tot de renovatie van het Stadion in 1994 hun zitplaats op de Maastribune of op de Eretribune (2 aandelen tegen 1 zitplaats). Rond de vermelde renovatie werd in overleg met de Stadiondirectie besloten alle aandeelhoudersplaatsen te verhuizen naar de Olympiazijde, te weten de vakken B en C.

Lees meer