Lidmaatschap

Lidmaatschap bij VASF

Het aantal leden is momenteel circa 600; die in totaal ongeveer 1600 aandelen "V" van Stadion Feijenoord N.V.bezitten.

U bent in het bezit van één of meerdere aandelen Stadion Feijenoord N.V. maar nog geen lid van onze vereniging? Word dan lid van de VASF , zie de gelijknamige keuzeknop in het Verenigingsdeel van de website.  OF, stuur een e-mail naar de ledenadministratie.
Vermeld in deze e-mail uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, het aantal aandelen en uw zitplaats,  vak rij stoelnummers.

CONTRIBUTIE bedraagt voor:

Aantal aandelen:


3-9 
10-49 
50-99 
100 of meer 
In Euro
€ 25,=
€ 45,=
€ 65,=
€ 100,=
€ 125,=
€ 250,=


Een maal per jaar, meestal juli, augustus ontvangt u van onze penningmeester een factuur met daarop vermeld het door u te betalen contributiebedrag, uiteraard in overeenstemming met het aantal aandelen, dat u volgens onze administratie in uw bezit heeft. Adreswijzigingen of verandering van het aantal aandelen in uw bezit, gelieve dit z.s.m. aan onze ledenadministratie te berichten.
De VASF is er zeer bij gebaat als de facturen etc per email kunnen worden toegezonden. Tevens hierbij een dringend verzoek tot het afgeven van een incassomachtiging. De penningmeester zou dit zeer waarderen.  De machtiging is zonder risico want binnen 56 dagen kunt u de incasso ongedaan maken.

De leden van de VASF  ontvangen automatisch ons magazine Perspectief (zie aldaar). 


Voor verdere informatie omtrent contributie zie statuten.