Zitplaatsen en art 30 statuten

De houders van aandelen "V" (circa 1600 van de 2000 bij VASF- leden) hadden tot de renovatie van het Stadion in 1994 hun zitplaats op de Maastribune of op de Eretribune (2 aandelen tegen 1 zitplaats). Rond de vermelde renovatie werd in overleg met de Stadiondirectie besloten alle aandeelhoudersplaatsen te verhuizen naar de Olympiazijde, te weten de vakken B en C.

De mogelijkheid werd geboden om tegen jaarlijkse bijbetaling per aandeel een zitplaats te verkrijgen op de luxe-tribune vak A ; deze bijbetaling gaf recht op een zaalkaart voor de Van Zandvlietzaal, beter bekend als Aandeelhouderszaal. Kocht men toen tegen extra betaling een zitplaats op het Olympiaterras, dan verkreeg men naast toegang tot de Van Zandvlietzaal ook recht op een parkeerplaats (twee zitplaatsen / één parkeerplaats).

Indien de aandeelhouder met een zitplaats op vak A of Olympiaterras geen bijbetaling meer wenst te doen dan wordt het zitplaatsrecht van Stadionwege verplaatst naar vak C. 

Voor alle aandeelhouders geldt dat het zitplaatsrecht effectief wordt na het voldoen van de jaarlijkse rekening voor dividendbelasting van Stadion N.V.

Een aandeel "V" staat op naam en is dus niet een certificaat van aandeel, zoals bij veel beursgenoteerde fondsen. Het stemrecht komt toe aan de individuele aandeelhouder c.q. diens vertegenwoordiger. 
Conform het Burgerlijk Wetboek kan de overdracht van een aandeel "V" slechts geschieden door middel van een notariële akte.
Statuten Stadion Feijenoord N.V., 22-1-1993, Artikel 30. Zitplaatsen recht.

1.) De houders van de aandelen V behouden het hen reeds bij de oprichting van de vennootschap toegekende recht op een overdekte zitplaats in het Stadion van de vennootschap, waarover vrij kan worden beschikt bij elke voetbalwedstrijd die daar plaats vindt onder verantwoordelijkheid van de vennootschap of waarvoor het Stadion wordt gehuurd door de Stichting Feyenoord, dan wel enige andere (rechts)persoon die de rechten en verplichtingen van deze betaald voetbalorganisatie in dit verband materieel heeft overgenomen.
2.) Zij hebben bovendien een door de directie, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen te bepalen recht van voorkeur bij het kopen van tenminste één extra plaatskaart voor iedere zodanige voetbalwedstrijd.
3.) Voorts hebben de genoemde aandeelhouders dezelfde rechten en voorkeursrechten op hun zitplaats indien andere voetbalwedstrijden in het Stadion van de vennootschap worden gespeeld. Indien bij de onderhandelingen omtrent de verhuur ten behoeve van dergelijke wedstrijden, blijkt dat deze rechten een onoverkomelijk obstakel voor die verhuur opleveren, zijn de directie en de Raad van Commissarissen verplicht om te trachten voor de aandeelhouders soortgelijke rechten tegen de meest gunstige voorwaarden te bedingen. Van het resultaat daarvan zullen de aandeelhouders schriftelijk in kennis worden gesteld. Directie en Raad van Commissarissen zijn telkens aan de algemene vergadering van aandeelhouders verantwoording verschuldigd van het ten deze gevoerde beleid respectievelijk voor het toezicht daarop.
4.) De directie is bevoegd onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen nadere voorwaarden te stellen aan de uitoefening van de omschreven rechten.
5.) De directie kan besluiten bepaalde personen van dit recht uit te sluiten wegens handel in de op grond van dit artikel verkregen plaatskaarten.


Statuten Stadion Feijenoord N.V., 22-1-1993, Art 30 A (Zitplaatsen recht O). 

(Certificaathouders van) aandelen O hebben recht op een overdekte zitplaats bij competitiewedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden.
Het stemrecht op aandelen O berust bij Stichting Administratiekantoor aandelen Stadion Feijenoord N.V, in feite bij Sportclub Feyenoord. 

Aandelen Overzicht