Welkom

Korte introductie

De Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. (VASF) opgericht 3 september 1992 heeft als doel de behartiging van de aandeelhoudersbelangen in de ruimste zin van B- (nu V-) aandeelhouders in deze vennootschap (zie statuten)

Lees meer

Vernieuwbouwplan De Kuip 2013-2015

Na ruim 75 jaar is het huidige Feyenoord Stadion constructief weliswaar nog steeds een prima stadion maar het voldoet in economisch en functioneel opzicht niet meer aan de hedendaagse eisen. We zijn genoodzaakt te vernieuwen en aan te vullen wat ontbreekt voor een bestendige toekomst van Feyenoord Rotterdam. 

Lees meer

Aandelen

Regeling aandeelhouders cf besluit AvA juni 2019

De voor aandeelhouders V van Stadion Feijenoord N.V. geldende overgangsregeling is sinds de AVvA van juni 2019 definitief vastgesteld .

Verschil t.o.v. van het eerdere voorstel is: zitplaatsen op eerste ring ( was 2e ring) en geen eenmalige (afkoop van) bijbetaling voor nog betere plaatsen.

Lees meer
Toon alle artikelen

Actueel Nieuws

Bijzondere Algemene ledenvergadering 3 juni 2019

De Bijzondere Algemene Ledenvergadering i.v.m. statutenwijziging Stadion N.V. en zitplaatsrechten  aandeelhouders vindt plaats 4 juni 2019 in Van der Valk Rotterdam Blijdorp om 19.30.

Op 17 juni vindt de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering plaats in de Guus Broxzaal  Maasgebouw, eveneens 0m 19.30 uur

Algemene Ledenvergadering 3 december 2018

De Algemene ledenvergadering  (ALV) van de VASF vindt plaats op maandag 3 december a.s. in de Perszaal van Stadion Feijenoord. 

Aanvang vergadering  19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Toegang uitsluitend voor leden. 
  
De reguliere aandeelhoudersvergadering vindt op 10 december plaats .