Welkom

Korte introductie

De Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. (VASF) opgericht 3 september 1992 heeft als doel de behartiging van de aandeelhoudersbelangen in de ruimste zin van B- (nu V-) aandeelhouders in deze vennootschap (zie statuten)

Lees meer

Vernieuwbouwplan De Kuip 2013-2015

Na ruim 75 jaar is het huidige Feyenoord Stadion constructief weliswaar nog steeds een prima stadion maar het voldoet in economisch en functioneel opzicht niet meer aan de hedendaagse eisen. We zijn genoodzaakt te vernieuwen en aan te vullen wat ontbreekt voor een bestendige toekomst van Feyenoord Rotterdam. 

Lees meer

Aandelen

Voorstel 2016 regeling V-aandeelhouders

Aan de vergaderstukken voor de aandeelhoudersvergadering 13 december 2016 was toegevoegd een voorstel voor een regeling met de bestaande V-aandeelhouders, waaronder een 60 jarig zitplaatsrecht. Het VASF-bestuur had een 4-tal randvoorwaarden gesteld o.a. ter voorkoming van risico's voor de BVO en de beide Stadions. Over het voorstel is niet gestemd in de AVvA.   Het voorstel kunt u hier lezenLees meer
Toon alle artikelen

Actueel Nieuws

Bijzondere Algemene ledenvergadering 3 juni 2019

De Bijzondere Algemene Ledenvergadering i.v.m. statutenwijziging Stadion N.V. en zitplaatsrechten  aandeelhouders vindt plaats 4 juni 2019 in Van der Valk Rotterdam Blijdorp om 19.30.

Op 17 juni vindt de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering plaats in de Guus Broxzaal  Maasgebouw, eveneens 0m 19.30 uur

Algemene Ledenvergadering 3 december 2018

De Algemene ledenvergadering  (ALV) van de VASF vindt plaats op maandag 3 december a.s. in de Perszaal van Stadion Feijenoord. 

Aanvang vergadering  19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Toegang uitsluitend voor leden. 
  
De reguliere aandeelhoudersvergadering vindt op 10 december plaats . 

Fin Dagblad 16 april 2018 inzake Fey-City Stadion

Via onderstaande link treft u aan het FD- artikel van 16 april 2018 .  Stichtingskosten ad € 365 miljoen omvatten geen rente en geen inflatie. 
Met omleggen van nutsvoorzieningen is rekening gehouden; een extra dam voor het Stadion in de bocht van de Nieuwe Maas is niet nodig. 
Er zijn tot nu toe geen financiele  tegenvallers bij de uitwerking van de plannen ( Gianotten van OMA) . 
Doel is beste voetbalstadion van Noord Europa, Horecalocatie één van Rotterdam, maar niet langer de beste evenementenlocatie van de Benelux.


City Stadion geen kostendebacle volgens Keizer en Gianotten