Dividendbelasting is verrekenbaar

Sinds enige tijd behandel ik vragen omtrent aan- en verkoop van aandelen V. 

Daarbij is mij ondermeer gebleken dat met name onder de leden die als privé-persoon hun aandelen V van het Stadion aanhouden- dus niet de zakelijke aandeelhouders, de ondernemingen e.d.  - aandeelhouders zijn, die onbekend zijn met het feit dat de dividendbelasting van circa € 90 verrekenbaar is met hun aangifte inkomstenbelasting.  Dividendbelasting is echter een voorheffing net als o.a. de loonheffing.  Op grond van de jaarlijkse Stadionbrief betalen alle aandeelhouders de dividendbelasting aan het Stadion om de seizoenkaart voor het volgende seizoen te activeren. 

Mocht u in uw belastingaangifte van de afgelopen jaren de voorheffing dividendbelasting niet verwerkt hebben, dan bestaat de mogelijkheid om tot 5 jaar terug - per jaar afzonderlijk - een bezwaarschrift in te dienen tegen de opgelegde definitieve aanslag (Zie ook www.belastingdienst.nl  (bezwaar)) . 

Voor alle zekerheid: de waarde van het aandeel maakt onderdeel uit van de in box 3 van de aangifte op te geven bezittngen, zoals banksaldi en effecten  en de daarop in mindering te brengen schulden (Zie ook www.belastingdienst.nl  ,  box 3 o.a. voor de vrijstellingen en de berekening).

Ik zal Stadion Feijenoord verzoeken hieraan in de jaarlijkse brief aandacht te schenken.Succes ermee, Nico Waterkamp 

Aandelen Overzicht