Regeling aandeelhouders cf besluit BAvA 17 juni 2019

De voor aandeelhouders V van Stadion Feijenoord N.V. geldende overgangsregeling is sinds de AVvA van juni 2019 definitief vastgesteld .

Verschil t.o.v. van het eerdere voorstel is: zitplaatsen op eerste ring ( was 2e ring) , geen eenmalige (afkoop van) bijbetaling voor nog betere plaatsen.

Huidige Zitplaatsrechten De Kuip art 30 lid 1 statuten Stadion 
Een V-aandeel Stadion Feijenoord N.V. geeft zitplaatsrecht in De Kuip op alle door de club Feyenoord of Stadion  georganiseerde wedstrijden.
Voorts bestaat ex art 30 lid 2 een voorkeursrecht om tenminste één plaatskaart bij te kopen, onder nader te stellen voorwaarden. 

Er is echter geen zitplaatsrecht,  indien het Stadion is gehuurd door o.a. FIFA, UEFA  of KNVB  (als KNVB-wedstrijd geldt ook indien Feyenoord zelf in bekerfinale, of voor de Cruyffschaal speelt).
In deze situaties is er wel recht op het kopen van een zitplaats elders in het Stadion (artikel 30 statuten Stadion; zie www.dekuip.nl , stadion en www.vasf.nl  , knop vereniging).  Voor wedstrijden van het Nederlands Elftal geldt een soortgelijke regeling.

Feyenoord City   AVvA d.d. 17 juni 2019 
Er is een overeenkomst tussen VASF en Stadion voor een 60 jarig overdraagbaar zitplaatsrecht voor alle V-aandeelhouders – met zitplaatsen in De Kuip op vak A, B, C en OT -  in het te ontwikkelen Fey-City Stadion. De V- aandeelhouders leveren daarvoor het eeuwigdurend zitplaatsrecht in zoals dat in De Kuip gold , alsmede het stemrecht op hun aandelen Stadion Feijenoord N.V.
Er is geen recht van bijkoop ex art 30 lid 2 statuten Stadion; wel een inspanningsverplichting daartoe . 

De overeenkomst tussen VASF en Stadion m.b.t. het 60-jarig overdraagbaar zitplaatsrecht in het City-stadion is op de AVvA van 17 juni 2019 vastgesteld na daarvoor al besproken te zijn in de AVvA van december 2016, 2017 en 2018

Plaatsen in City Stadion
De aan alle aandeelhouders toegezegde standaard zitplaats in het Fey-City stadion is op de eerste ring, aan het veld , overdekt, lange zijde en liggend tussen achterlijn en einde strafschopgebied. Een globale vak-indeling van het City stadion is opgenomen in de Perspectief van juni/juli 2019 op pagina 99 (zie www.vasf.nl) . 
Tegen bijbetaling in geld of in aandelen, of door een kortere looptijd dan 60 jaar kan een (nog) betere zitplaats – meer naar de middenlijn of naar een vak vergelijkbaar met KK in De Kuip -  worden verkregen. Medio 2025 zou het City Stadion gereed moeten zijn.

De eerste rijen van de eerste ring grenzen nagenoeg aan het veld en lopen door tot een hoogte en afstand tot het veld  , die enigszins vergelijkbaar is met de huidige rijen 10 a 12 op vak A B C in De Kuip.  In totaal zijn er 25 rijen op de eerste ring van City. 

De standaardvakken zijn als Z 3 en Z 9 aangegeven op de plattegrond, welke gelegen zijn aan de spoorzijde op de 1ste van de 3 ringen (zo nodig W3/W9 aan de Maas-zijde).  
Tegen bijbetaling per vak per seizoen van een verschil ad circa € 100 per vak (= op basis eerste jaar) of vermindering van het aantal jaren zitplaatsrecht, of inleveren van aandelen tegen minder aantal zitplaatsen,  kan gekozen worden voor een vak steeds dichter naar de middenlijn. De prijzen lijken te worden ruim € 700 voor Z3 en Z9 tot ruim € 1.000 voor Z 6 (rond de middencirkel).
Voor Z6 is een beperkt aantal plaatsen voor aandeelhouders beschikbaar en dan slechts uitsluitend tegen bijbetaling die is vast te stellen per seizoen. Voor zover nu bekend is er geen exclusieve hospitality voor aandeelhouders in City.  

Over circa 4 jaar kiest de aandeelhouder V van Stadion Feijenoord N.V. voor zijn dan gewenste (overdraagbare) recht, m.a.w. welk vak kiest hij. Bezichtiging van de voorgenomen plek op de tribune in City-stadion is toegezegd.
De gekozen zitplaatsrechten geven dezelfde toegangsrechten als nu de aandelen!! Dus inclusief Europees en bekervoetbal.
Wil hij/zij later nog wijzigen van Vak dan verkoopt hij/zij dit gekozen recht en koopt een zitplaatsrecht in een ander vak.  Een enigszins gelijke situatie als nu met de Stadion-aandelen voor vak A, B. C of OT.

Mochten aandeelhouders wel kiezen voor hospitality dan is beschikbaar  een vak op de 2e ring, schuin achter Z 9.  
Het is qua ligging/hoogte en afstand tot het veld enigszins vergelijkbaar met het huidige vak KK in De Kuip.  
Daar geldt tegen inlevering van een aandeel Stadion Feijenoord een zitplaatsrecht voor 25 jaar, inclusief zaaltoegang.  
Consumpties moeten zelf betaald worden naar gebruik , net als in de Van Zandvlietzaal voor aandeelhouders op vak A (Seizoenkaart voor dit vak in City zou komen te liggen op een bedrag in de orde van € 1.750). 

Aandelen Stadion Feijenoord N.V. en de toekomstige Zitplaatsrechten in het City-Stadion zijn beleggingen, die onderhevig kunnen zijn aan waardevermindering. 

Aandelen Overzicht