Perspectief nr 4 december 2019

Hierbij treft u aan   Perspectief december 2019  

Het voorwoord van de voorzitter vindt u op pagina 4 en 5 met een samenvatting van de positie van de V-aandeelhouder bij de Overgangsregeling naar het City-Stadion en de vele activiteiten die zijn ontplooid om een en ander juridisch in te kaderen. 

Op pagina 8 & 9 vindt u de volledige inhoudsopgave van dit nummer  met o.a. op pagina 69 de "Strip van De Kuip" (de Strevelsweg) , op pagina 103 de Verbouwkuip ( Perspectief september 2014) geschreven aan het eind van het Verkennerstraject, dat in maart 2015 roemloos eindigde en overige lezenswaardige artikelen waar in het voorwoord naar werd verwezen.

Perspectief september 2019 nr 3

Hierbij treft u aan   Perspectief 2019   van  september- oktober 

Het voorwoord van de voorzitter vindt u op pagina 4 en 5 met uiteraard aandacht voor het City-Stadion en de positie van de V-aandeelhouder. 

Op pagina 8 & 9 vindt u de volledige inhoudsopgave van dit nummer , met lezenswaardige artikelen waar in het voorwoord al naar werd verwezen.

Perspectief juni 2019 nr 2

Hierbij treft u aan Perspectief juni 2019

Het voorwoord van de voorzitter vindt u op pagina 4 en 5. 
Verder aandacht voor de BAvA, en de gevolgen voor de V- aandeelhouder.
Op pagina 8 & 9 vindt u de volledige inhoudsopgave.

Perspectief maart 2019

Hierbij treft u aan Perspectief maart 2019

Het voorwoord van de voorzitter vindt u op pagina 4 en 5. Hierin  o.a. aandacht voor de te verwachten Buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAvA). In verband met deze vergadering nogmaals het verzoek aan V-aandeelhouders om - voor zover nog niet gedaan - hun emailadres en hun zitplaatsen in het Stadion door te geven via  secretariaat@vasf.nl
Hoe in de pers over het City-project wordt gesproken vindt u op de pagina"s 126-133.