Perspectief september 2019 nr 3

Hierbij treft u aan   Perspectief 2019   van  september- oktober 

Het voorwoord van de voorzitter vindt u op pagina 4 en 5 met uiteraard aandacht voor het City-Stadion en de positie van de V-aandeelhouder. 

Op pagina 8 & 9 vindt u de volledige inhoudsopgave van dit nummer , met lezenswaardige artikelen waar in het voorwoord al naar werd verwezen.

Perspectief juni 2019 nr 2

Hierbij treft u aan Perspectief juni 2019

Het voorwoord van de voorzitter vindt u op pagina 4 en 5. 
Verder aandacht voor de BAvA, en de gevolgen voor de V- aandeelhouder.
Op pagina 8 & 9 vindt u de volledige inhoudsopgave.

Perspectief maart 2019

Hierbij treft u aan Perspectief maart 2019

Het voorwoord van de voorzitter vindt u op pagina 4 en 5. Hierin  o.a. aandacht voor de te verwachten Buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAvA). In verband met deze vergadering nogmaals het verzoek aan V-aandeelhouders om - voor zover nog niet gedaan - hun emailadres en hun zitplaatsen in het Stadion door te geven via  secretariaat@vasf.nl
Hoe in de pers over het City-project wordt gesproken vindt u op de pagina"s 126-133.