Perspectief september 2019

Hierbij treft u aan   Perspectief 2019   van  september- oktober 

Het voorwoord van de voorzitter vindt u op pagina 4 en 5 met uiteraard aandacht voor het City-Stadion en de positie van de V-aandeelhouder. 

Op pagina 8 & 9 vindt u de volledige inhoudsopgave van dit nummer, met lezenswaardige artikelen waar in het voorwoord al naar werd verwezen.

Perspectief Overzicht