Perspectief december 2019

Hierbij treft u aan   Perspectief december 2019  

Het voorwoord van de voorzitter vindt u op pagina 4 en 5 met een samenvatting van de positie van de V-aandeelhouder bij de Overgangsregeling naar het City-Stadion en de vele activiteiten die zijn ontplooid om een en ander juridisch in te kaderen. 

Op pagina 8 & 9 vindt u de volledige inhoudsopgave van dit nummer  met o.a. op pagina 69 de "Strip van De Kuip" (de Strevelsweg) , op pagina 103 de Verbouwkuip ( Perspectief september 2014) geschreven aan het eind van het Verkennerstraject, dat in maart 2015 roemloos eindigde en overige lezenswaardige artikelen waar in het voorwoord naar werd verwezen.

Perspectief Overzicht