Perspectief maart 2019

Hierbij treft u aan Perspectief maart 2019

Het voorwoord van de voorzitter vindt u op pagina 4 en 5. Hierin  o.a. aandacht voor de te verwachten Buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAvA). In verband met deze vergadering nogmaals het verzoek aan V-aandeelhouders om - voor zover nog niet gedaan - hun emailadres en hun zitplaatsen in het Stadion door te geven via  secretariaat@vasf.nl
Hoe in de pers over het City-project wordt gesproken vindt u op de pagina's 126-133. 

Perspectief Overzicht