Aankondiging Stadion Feijenoord

18-04-2024

Beste Aandeelhouder,
 

De afgelopen periode hebben Stadion Feijenoord en de gemeente Rotterdam hard gewerkt aan afspraken over hoe nationale en internationale voetbalwedstrijden en -evenementen tenminste de komende 15 jaar in ons stadion georganiseerd kunnen blijven worden. In de aan te passen milieuvergunning worden mogelijkheden opgenomen om bezoekersstromen beter te reguleren.  Ook worden de normen voor geluidsemissie aangepast aan de nieuwste inzichten op dit gebied. De Kuip wil in een veranderende omgeving een goede buurman zijn en optimaal bijdragen aan een goed leefklimaat in een dynamisch Rotterdam-Zuid. In het gebied rond de Kuip – zoals bijvoorbeeld op de Sportcampus - is de komende jaren nieuwbouw van woningen en voorzieningen voorzien. 

Wij zijn hier heel blij mee en ervan overtuigd dat we zo onze rol als thuisbasis van Feyenoord en als gastheer van nationale en internationale voetbalevenementen goed kunnen blijven invullen in een omgeving die de komende jaren met alle nieuwbouwplannen flink gaat veranderen. Een goede en gastvrije plek voor de mooiste voetbalevenementen, dat is waar het bij ons in De Kuip om gaat. 

De Kuip is met de gemeente Rotterdam overeengekomen om vanaf 2026 niet langer grootschalige (internationale) popconcerten te organiseren.  Onderdeel van de afspraken met de gemeente over de samenhang tussen het functioneren van De Kuip en de gebiedsontwikkeling, is dat De Kuip in dit kader wordt gecompenseerd voor het inleveren van de geluidsrechten. Het draait bij ons op de eerste plaats om Feyenoord, om voetbal en om een mooie ervaring voor iedereen. Natuurlijk is het niet meer kunnen faciliteren van popconcerten jammer, veel mensen hebben geweldige herinneringen aan een concert in De Kuip. Maar we nemen hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook vanuit het idee een 'goede buur' te zijn. 

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag de nieuwe plannen voor de gebiedsontwikkeling aan de gemeenteraad aangeboden. Om deze reden informeer ik u dan ook. 

Wellicht heeft u naar aanleiding van deze brief, of het bijgevoegde persbericht vragen, reageert u dan middels beantwoording op deze mail.

 

Lilian de Leeuw

Stadion Directeur

Stadion Feijenoord N.V.

Downloads:

Nieuws Overzicht