Korte introductie

De Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. (VASF) opgericht 3 september 1992 heeft als doel de behartiging van de aandeelhoudersbelangen in de ruimste zin van B- (nu V-) aandeelhouders in deze vennootschap (zie statuten)

De VASF is een belangenvereniging van supporters van de profclub - de BVO  Feyenoord Rotterdam N.V. - die tevens aandeelhouder V zijn van het Stadion. 
Elke aandeelhouder V is zelf stemgerechtigd op de aandeelhoudersvergadering die tenminste één keer per jaar, meestal in december plaatsvindt. 
Mocht u als aandeelhouder niet in de gelegenheid zijn zelf die vergaderingen te bezoeken dan is het aan te bevelen een machtiging af te geven aan een bestuurslid van de VASF. Uw stem gaat dan niet verloren. Een machtiging is met name van belang bij stemmingen in de aandeelhoudersvergadering over de rechten van de V-aandeelhouder en over wijzigingen van statuten Stadion (zie artikel 39 lid 2) .
Dan is naast een 2/3 meerderheid van alle stemmen ook de meerderheid van de aanwezige V-aandeelhouders vereist.

Onder de knop Vereniging/ VASF en andere aandeelhouders vindt u informatie over (de verhouding tussen) de grootaandeelhouder van Stadion Feijenoord N.V. , de Sportclub Feyenoord, die het stemrecht heeft over 57% van het geplaatste kapitaal en de individuele houders van V-aandelen in Stadion N.V.

Onder het hoofd Stadionplannen vindt u de knop De Kuip met als documenten de huidige stand van (verbouwings)-zaken van De Kuip , de warme ontvangst door de Feyenoord-familie van de conclusie van de Verkenners en de teksten die van de Stadion- site zijn verdwenen met betrekking tot de verbouwing. Afzonderlijk vindt u nieuws over het sinds december 2015 geopenbaarde nieuwbouwplan. 

 Niets van deze website dat direct met de vereniging en/of haar activiteiten samenhangt, mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Aan de in deze site vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Welkom Overzicht