Aandelen te koop

 Te koop op  vak A rij 5 stoel 7; het aandeel op Vak A rij 11 stoel 6 is in beginsel niet meer beschikbaar . 


Voor nadere info penningmeester@vasf.nl