De macht van de groot-aandeelhouder

De macht van grootaandeelhouder Sportclub Feyenoord

(secretaris Van de Sportclub de heer C.A.W. Ultee is Commissaris bij Stadion Feijenoord N.V.)

Bij stemmingen in  aandeelhoudersvergaderingen van Stadion N.V. blijkt herhaaldelijk dat de 57% meerderheid van de Sportclub de basis vormt voor besluitvorming van Stadion N.V.  Dit bleek o.a. in de kwestie van al dan niet decharge verlening bij het HNS-debacle in 2013. 

Na afloop  van de op 14 december 2015 gehouden  Algemene Vergadering van Aandeelhouders  kwam dit aspect weer extra naar voren.  
De nieuw benoemde President-Commissaris van Stadion Feijenoord N.V. beantwoordde na deze vergadering met nauwelijks ingehouden genoegen de vraag van de verslaggever van TV-Rijnmond of hij wist dat niet iedereen gelukkig was met de voorstellen voor een nieuw stadion: “Hij had  de gedeponeerde stemmen geteld”.  Meerderheid beslist, een staaltje machtspolitiek en negeren van een substantiële minderheid!

Hij kon dit doen door de steun van Sportclub bij de stemming over het gevoerde Stadionbeleid ondermeer mbt Stadionplannen, ondanks het feit dat hij in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen informatie kon/wilde verstrekken over wezenlijke zaken als:

  1. Waarom is het advies van de Verkenners tot Vernieuwbouw van De Kuip niet verder uitgewerkt na afhaken van de BAM ?  Antwoord: Was voor mijn tijd.
  2. Waaruit blijkt dat Nieuwbouw beter is voor de Profclub ? Antwoord: wordt aan gerekend
  3. Waar precies komt het mogelijk nieuwe stadion?  Antwoord: wordt aan gewerkt, overleg met Gemeente.
  4. Wat gebeurt met De Kuip? Antwoord: wordt aan gewerkt.
  5. Is Vernieuwbouw binnen het Feyenoord-Cityplan nog een optie? Sterke voorkeur is Nieuwbouw. 

Voor besluiten van de Aandeelhoudersvergadering die onder andere van invloed zijn op de belangen van V-aandeelhouders gelden bijzondere meerderheidsvereisten. Deze zijn benoemd in artikel 39 lid 2 van de Stadion-statuten.

Voor de volledige Statuten : http://www.dekuip.nl/het-stadion-de-kuip/aandeelhouders/statuten 

Aandeelhouders De Kuip overzicht