VASF en andere aandeelhouders

Er zijn in totaal 4.364 stemgerechtigde aandelen Stadion Feijenoord N.V., waarvan 2.000 aandelen "C" (genummerd 1-2.000), die in het bezit zijn van de Sportclub Feyenoord en 2.000 aandelen "V" (genummerd 2.001-4.000) , waarvoor onze Vereniging is opgericht.
Voorts zijn er 364 aandelen O (genummerd 4.001- 4.364); dit betreffen aandelen die zijn uitgegeven sedert het jaar 1995 na de gedeeltelijke omzetting van de converteerbare obligatielening.

Lees meer

De macht van de groot-aandeelhouder

De macht van grootaandeelhouder Sportclub Feyenoord

(secretaris Van de Sportclub de heer C.A.W. Ultee is Commissaris bij Stadion Feijenoord N.V.)

Bij stemmingen in  aandeelhoudersvergaderingen van Stadion N.V. blijkt herhaaldelijk dat de 57% meerderheid van de Sportclub de basis vormt voor besluitvorming van Stadion N.V.  Dit bleek o.a. in de kwestie van al dan niet decharge verlening bij het HNS-debacle in 2013. 

Lees meer