V- aandelen Stadion, nadere info

Nadere informatie V-aandelen voor geïnteresseerden

Er zijn 2.000 V-aandelen. Aan het V- aandeel is een statutair zitplaatsrecht gekoppeld. Dit zitplaatsrecht is van toepassing op alle door de BVO Feyenoord en door Stadion georganiseerde wedstrijden.

Dus ook voor vriendschappelijke en Europese wedstrijden. Ook voor bekerwedstrijden van Feyenoord, maar niet voor de bekerfinale in De Kuip , ook niet met Feyenoord in de finale,  of voor interlands etc., want die wedstrijden worden georganiseerd door de KNVB. Wel ligt er een Inspanningsverplichting bij de Directie van het Stadion om met de ‘huurder’ van het Stadion overeen te komen dat V-aandeelhouders een toegangskaart kunnen kopen. Die inspanningsverplichting komt het stadion/ huurder al jarenlang na.

Bij een groot deel van de aandelen die te koop worden aangeboden gaat het om een enkele stoel of het zijn aandelen met plaatsen op Vak C. Vreemd genoeg is Vak C minder geliefd, ondanks dat dit een prima Vak is met goed zicht op het veld.
Het aanbod op Vak A is zeer klein en voor stoelen naast elkaar wordt al snel een koper gevonden. Vak B is ook zeer geliefd, het overgrote deel wat te koop wordt aangeboden is een enkele stoel. Ook voor Vak B geldt, dat aandelen met zitplaatsen naast elkaar al snel een nieuwe eigenaar vinden.

Op 13 december 2016 heeft de Aandeelhoudersvergadering van het Stadion plaatsgevonden. Bij de toegezonden vergaderstukken was de regeling met V-aandeelhouders gevoegd, die duidelijkheid verschafte over het aan het V-aandeel te koppelen zitplaatsrecht in het toekomstige Fey-Citystadion. Tegen inlevering van eigendom en stemrecht wordt in het toekomstige stadion voor de duur van 60 jaar een zitplaats gegarandeerd aan de lange zijde, qua ligging en afstand tot het veld enigszins vergelijkbaar met vak CC in het huidige Stadion. 
Deze duidelijkheid heeft ertoe geleid dat de vraagprijzen en de prijs waartegen reeds gerealiseerde transacties hebben plaatsgevonden een stijgende tendens vertonen.

De zitplaatsen van de aandeelhouders zijn dus op Vak B (volledig) en op Vak C. Een klein deel van de 2.000 aandelen heeft een zitplaats op Vak A (gelegen rond de middenlijn). Hiervoor moet jaarlijks een extra bijdrage (voor seizoen 2019-2020 circa  €1.100 exclusief BTW) worden betaald. Naast een zitplaats op Vak A krijgt men dan toegang tot de Van Zandvlietzaal. Indien de aandeelhouder deze bijdrage niet betaalt, komt de plaats op vak A te vervallen en wordt er een stoel op Vak C toegewezen.
De vraag naar Aandelen met een zitplaats op Vak A is over het algemeen groter dan het aanbod en hierdoor ligt de vraagprijs voor zo’n aandeel hoger dan die voor een aandeel op Vak B of C.

De prijs van aandelen Stadion wordt in beginsel bepaald door vraag en aanbod. De specifieke wensen van koper en/of verkoper bij een transactie zijn mede bepalend. 
Aandelen met zitplaats op Vak C worden doorgaans verkocht voor prijzen die liggen rond € 9.000, met zitplaats op Vak B voor prijzen rond €9.500 en met zitplaats op Vak A voor rond  € 10.000 per aandeel. Losse aandelen hebben een lagere prijs, ze zijn minder gewild, dan een set van 2 of 3 aandelen met stoelen naast elkaar. Voorts is de plaats op de tribune (dichtbij of ver van de tribunetrap) mede bepalend. 
De vraagprijs voor Vak A is aan het begin van het seizoen hoger omdat hierin ook de kosten voor de zitplaats op Vak A en de toegang tot de Van Zandvlietzaal zijn meegenomen, immers verkoper heeft deze kosten al - vóór aanvang van het seizoen -  aan Stadion betaald. 

Geïnteresseerd in Koop of Verkoop?

Misschien kent u iemand die een aandeel zou willen kopen, meldt het bij de VASF. 

Bent u als aandeelhouder zelf geïnteresseerd om een aandeel bij te kopen dan kan het met bereidheid van andere aandeelhouders wel eens lukken om uw stoelen naast elkaar te krijgen waardoor bijkopen aantrekkelijk wordt.

Geïnteresseerd, laat het ons weten en stuur een bericht naar aandelen.

 

 

Aandelen Overzicht