Bijzondere meerderheid vereisten in Statuten Stadion Feijenoord art 39 lid 1 en 2

Artikel 39 lid 1 bevat de voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de vennootschap.  De voorstellen moeten ter inzage liggen.

Artikel 39 lid 2 vermeldt een overzicht van artikelen uit de Statuten Stadion Feijenoord N.V., die voor wijziging , aanpassing een gekwalificeerde (=bijzondere) meerderheid vereisen, te weten 2/3 van alle uitgebrachte stemmen en de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op V-aandelen.

Hernummering  aandelen vereist als extra 2/3 meerderheid van de uitgebrachte V-stemmen.


Voor wijziging van de  overige artikelen is een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen voldoende. 

Lees meer

Zitplaatsen en art 30 statuten

De houders van aandelen "V" (circa 1600 van de 2000 bij VASF- leden) hadden tot de renovatie van het Stadion in 1994 hun zitplaats op de Maastribune of op de Eretribune (2 aandelen tegen 1 zitplaats). Rond de vermelde renovatie werd in overleg met de Stadiondirectie besloten alle aandeelhoudersplaatsen te verhuizen naar de Olympiazijde, te weten de vakken B en C.

Lees meer