F.A.Q

Veel gestelde vragen (ofwel de Frequently Asked Questions):

WAT IS DE POSITIE VAN DE V-AANDEELHOUDERS M.B.T. NIEUW STADION:
De VASF is (al dan niet via de directie) in gesprek met alle betrokkenen om de belangen van de individuele aandeelhouders "V" van het Stadion zo goed mogelijk te behartigen. Tot circa 2022 is er ieder geval nog sprake van het huidige stadion.
Inmiddels heeft de VASF in Hoofdlijnen een regeling bereikt met de directie en RvC van Stadion Feijenoord N.V. omtrent een zitplaats voor 60 jaar, aan de lange zijde in het nieuw te ontwikkelen Stadion aan de Maas als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Feyenoord-City.

WAAROM DOET DE VERENIGING DE BEMIDDELING VAN DE "V" AANDELEN EN, BIJVOORBEELD, NIET EEN BANK?
In het verleden werd de handel in "V" aandelen gedaan via de incourante markt van de effectenbeurs. Gezien het geringe aantal transacties was dit voor de bank (en) niet meer lonend. In overleg met de bank (en) en de Stadiondirectie werd besloten deze taak door onze Vereniging te laten uitvoeren. Een positieve bijkomstigheid is, dat de Vereniging de nieuwe eigenaren meteen voor het VASF-lidmaatschap kan benaderen, hiermede ons ledenbestand op peil houdend.

HOEVEEL LEDEN TELT DE VERENIGING MOMENTEEL EN WAT IS DE CONTRIBUTIE ?
Volgens de laatste telling heeft de Vereniging circa 630 leden die gezamenlijk ruim 1600 aandelen "V" vertegenwoordigen.

Voor een uitgebreid overzicht van de contributiekosten kunt u kijken onder Verenigingsstructuur op de lidmaatspagina. Door regelmatige benadering van aandeelhouders die (nog) geen lid zijn van onze Vereniging proberen wij het ledenbestand verder te vergroten.

IS HET ZINVOL OM LID VAN ONZE VERENIGING TE ZIJN OF TE WORDEN?
Ja, vanzelfsprekend, is het lidmaatschap zinvol. Als groep, die dus circa 1600 aandelen vertegenwoordigt, staan wij sterker. De Vereniging beschikt inmiddels over financiële reserves, zodat juridische bijstand geldelijk mogelijk is. Het bestuur streeft overigens naar een "overleg-relatie" met o.a. de Stadiondirectie, Raad van Commissarissen van het Stadion en de Stichting Feyenoord.

In het kader van voornoemd overleg, wordt regelmatig gesproken over (ontstane) praktische problemen, verbetering van het serviceniveau in het Stadion etc. Via ons Verenigings-magazine PERSPECTIEF en deze Website trachten wij onze leden maximaal op de hoogte te houden van zaken die de "V" aandeelhouder betreffen.

HEBBEN DE AANDEELHOUDERS EEN EIGEN STADION-INGANG?
Ja, inderdaad. Aandeelhouders beschikken in De Kuip over drie ingangen, die alle zijn voorzien van tourniquets en dus een vlotte doorstroming garanderen. Deze tourniquets zijn voorzien van een WITTE kleurbalk en zijn genummerd 42, 43 en 44 en ALLEEN toegankelijk voor aandeelhouders!! Deze ingangen zijn centraal gepositioneerd aan de Olympiazijde (bij het station Stadion, zie ook de plattegrond) en liggen onder de naamsaanduiding STADION FEIJENOORD. Voor alle aandeelhouders geldt, dat u naast de ingangen 42, 43 en 44 eveneens toegang tot het Stadion krijgt via de overige ingangen aan de Olympiazijde. Het is echter voor een niet-aandeelhouder niet mogelijk om via de ingangen 42, 43 en 44 toegang tot het Stadion te verkrijgen.

Informatie voor aandeelhouders is verder beschikbaar op  www.dekuip.nl/het-stadion-de-kuip/aandeelhouders