Verkenners juli 2014 aug 2014 (bron Lunaticnews)

Fasering ‘vernieuwbouw’ Stadion Feijenoord      LINKS zijn niet actueel !!!

Gepubliceerd op 04 augustus 2014 - 14:30

Op 2 juli 2014 overhandigde projectdirecteur Hans Vervat namens ‘Stuurgroep Stadionontwikkeling‘ het Vernieuwbouwplan Stadionontwikkeling van het Feyenoord Founders Consortium (FFC) aan de de gemeenteraad van Rotterdam .

Bij de brief zaten enkele documenten waaronder de fasering van de ‘vernieuwbouw’ door FFC. Vinden wij reuze interessant natuurlijk, want hoe laat je nou De Kuip groeien?

De mannen van de BAM, Siemens en AM verwoorden de fasering op de volgende wijze (let op, het ontwerp wordt nog aangepast en de exacte data moet nog worden vastgesteld):

De fasering is gericht op het maximaal faciliteren van het stadion. Het functionaliteit van het stadion is gegarandeerd. Ons plan is flexibel. Er zijn een paar kritieke volgordelijke activiteiten in de planning, maar indien gewenst kan buiten de kritieke activiteiten nog gewisseld worden met bouwdelen. Hieronder wordt de fasering in hoofdlijnen uitgelegd aan de hand van een aantal 3D beelden. We beginnen met de bestaande situatie van zoals het stadion er momenteel uitziet (plaatje 1).


In de zomer van 2015 worden de parterre tribunes aangepakt. De gracht wordt deels gesloopt en de nieuwe toiletgroepen en uitgiftepunten worden gerealiseerd. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond worden de bestaande voorzieningen uit gebruik gehaald en is het nieuwe Food & Beverages Court voor de parterre tribune en de eerste ring een feit (plaatje 2).


Vanaf januari 2016 wordt in anderhalf jaar de hele ring rondom het stadion gebouwd in vier verschillende bouwstromen. Eerst worden de langszijden en de koppen gebouwd. Gedurende die periode gaan de supporters in de vier hoeken het stadion in en uit. Nadat deze langszijden en koppen gebouwd zijn, worden de hoeken gebouwd. De supporters gaan dan door de nieuwe langszijden en koppen het stadion in en uit. Gedurende deze bouwactiviteiten kan het stadion gewoon in gebruik blijven. De toegankelijkheid van de gebouwen en het zalencomplex blijft gegarandeerd. De voetbalwedstrijden kunnen blijven plaatsvinden (plaatje 3 en 4).

Afhankelijk van het daadwerkelijke moment van start bouw kan er eerder of later worden gestart met deze fase. De totale bouwtijd voor de omloop en het dak bedraagt maximaal 2 jaar. Dit kan wellicht sneller, maar fase 2 (het verwijderen van het bestaande dak en het plaatsen van het nieuwe membraandak) moet altijd in een zomerperiode plaatsvinden.In de zomer van 2017 wordt in één keer het oude dak verwijderd en het nieuwe membraandak geplaatst (plaatje 5, 6, 7 en 8).

Vanaf januari 2017 starten we met de ontmanteling van het bestaande Olympiagebouw. De ruimten in de kopgebouwen zullen voorafgaand aan de ontmanteling tijdelijk geschikt worden gemaakt om tijdens wedstrijddagen te gebruiken. De ruwbouw van het nieuwe Olympiagebouw is bij de start van het speelseizoen 2017/2018 gereed. Het Olympiagebouw inclusief business faciliteiten is gereed na de winterstop in januari 2018. Als het Olympiagebouw gereed is, kan het Maasgebouw pas buiten gebruik worden gesteld. De Nieuwe Kuip is eind 2018 in zijn geheel gereed (plaatje 9).

 

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " Stadionplannen " d.d. 24.07.2014

Gemengde gevoelens

Gepubliceerd op 24 juli 2014 - 23:00

Met gemengde gevoelens lazen we vanochtend onderstaand artikel in het Algemeen Dagblad. Wat blijkt, niemand minder dan architect Rein Jansma van architectenbureau Zwarts & Jansma gaat meewerken aan het restylen van het vernieuwbouwplan voor De Kuip. Op de redactie van Lunatic News vinden we dat een logische maar ook een bizarre keuze.

Architectenbureau Zwarts & Jansma was in 1994 verantwoordelijk voor het vernieuwen van De Kuip. Zo hebben zij het ontwerp van het Maasgebouw getekend evenals het gedeeltelijk transparante dak van De Kuip. Met voor Stadion Feijenoord kenmerkende materialen als staal en glas wist het architectenbureau een eigentijdse toevoeging te realiseren waarbij de monumentale uitstraling van De Kuip in zijn waarde werd gelaten. Kortom: als geen ander kent architect Jansma De Kuip.

Maar…

Rein Jansma was ook de architect dat in opdracht van Stadion Feijenoord N.V. een kleine en een grote renovatie variant heeft onderzocht. Met name de grote renovatie variant werd buitensporig groot opgetekend waardoor er vervolgens extreme hoge bouwkosten aan werden toegekend. Volgens het rapport ‘Renovatievarianten de Kuip’, wat op 7 februari 2013 aan de commissie FIB & JOCS werd uitgedeeld, bedroegen alleen al de bouwkosten van de grote renovatie variant maar liefst € 289 miljoen. 

Bron: ‘doorsnede ‘grote renovatie variant’ uit: Renovatievarianten de Kuip, blz 29

Zowel Stadion Feijenoord als architect Jansma hebben vervolgens nooit de moeite genomen om de grote renovatie variant op kosten te optimaliseren waardoor zowel de Rotterdamse gemeenteraad en de aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. zand in de ogen werden gestrooid en de weg voor de komst van Het Nieuwe Stadion (HNS) van VolkerWessels werd geplaveid. Althans, dat hoopte men…

Het vernieuwbouwplan van de BAM is inmiddels bij iedereen bekend. De bouwkosten bedragen volgens het FFC consortium € 200 miljoen euro (dus niks geen € 289 miljoen). Laten we nu hopen dat architect Jansma met de BAM een betere opdrachtgever heeft gekregen en zich  niet meer voor het karretje van malafide plannenmakers laat spannen.

ARCHITECT KRIJGT ‘CARTE BLANCHE’ VOOR ONTWERP NIEUWE KUIP

Directeur Rein Jansma van bureau Zwarts & Jansma Architects gaat mede bepalen welk uiterlijk de Nieuwe Kuip krijgt. Hij vormt samen met architect Arend Rutgers van bureau A&E een koppel, dat volgens directeur Marc de Vreede van bouwer BAM ‘carte blanche’ krijgt om de vernieuwde thuisbasis van Feyenoord vorm te geven. Dit najaar moet het eindontwerp klaar zijn.

Dat Jansma uit een shortlist van vijf architecten is uitverkoren, heeft onder meer te maken met zijn grote ervaring op het gebied van stadionbouw. De Vreede: ‘We denken ook dat hij in staat is om de historische waarde van de Kuip te herkennen en op waarde te schatten. Hij is vernieuwend bezig, waardoor het stadion echt een icoon op Zuid zal worden. Bovendien heeft hij duurzaamheid hoog in het vaandel staan.’

Het talloze keren gepubliceerde ‘schetsontwerp’ van de vernieuwde Kuip kreeg de laatste maanden volop kritiek. Supporters vonden het gebouw te licht en te breekbaar, en hadden gehoopt op een robuuster en stoerder stadion. Mede op verzoek van de gemeente Rotterdam werd gezocht naar een ‘externe architect’, om ook de monumentale waarde van het complex voldoende tot zijn recht te laten komen. Bovendien moet in de toekomst de Welstandscommissie groen licht geven.

De op- en aanmerkingen van de stad, de betrokken commissies en de supporters worden meegenomen in het proces, stelt de BAM-baas. Aan het concept van het stadion – met twee bijgebouwen, een verlengde tweede ring en een membraandak – zal niet worden getornd. ‘Daar komen we niet aan. Maar de uitstraling van het gebouw, dat goed moet passen in de omgeving, dáár gaat het om.’

Zwarts & Jansma is een oude bekende in de Kuip; in de jaren ’90 knapte het bureau het stadion al eens op en voorzag het van een ‘kapje’. Ook in Alkmaar, Den Haag en Utrecht was het bureau betrokken bij stadionprojecten. Saillant detail is dat het bedrijf eerder dit jaar ook zélf een plan had voor een vernieuwde Kuip (bijnaam: de pizzahut), een initiatief dat echter al in een vroeg stadium afviel. ‘Het is zeker niet de bedoeling dat verschillende plannen nu in elkaar worden geschoven,’ benadrukt De Vreede.

Architect Rein Jansma is trots dat hij deze klus mag klaren. ‘Ik had me ziek gevoeld als ik er niet bij was betrokken,’ zegt hij. ‘Het is een fantastisch stadion, een gebouw om van te houden. Het is voor ons de uitdaging om de kwaliteit te behouden, en er nieuwe dingen aan toe te voegen. Direct na de vakantie gaan we met veel plezier aan de slag.’

Feyenoord en het Feyenoord Founders Consortium (BAM, gebiedsontwikkelaar AM en Siemens) willen volle kracht vooruit met de stadionplannen. De partijen hopen te kunnen voldoen aan een serie eisen die de gemeente Rotterdam op tafel heeft gelegd, om zo een aandelenpakket van 35 miljoen euro van de stad binnen te halen. Er is in totaal 240 miljoen euro nodig. Daarvoor moet voor 85 miljoen euro nieuwe aandelen worden uitgegeven en 120 miljoen euro worden geleend.

Eind dit jaar willen Feyenoord en FFC de contacten ondertekenen. Volgende zomer kan dan al worden gestart met de verbouwing van de Kuip, die in de toekomst 70.000 bezoekers kan herbergen. De Vreede: ‘De reacties op ons plan zijn overweldigend. Afgelopen zondag hebben we 6.000 folders uitgedeeld, en daarop hebben we al 3.000 reacties gekregen. Die wegen we allemaal mee.’ Welke veranderingen het huidige ontwerp zal ondergaan, wil hij niet zeggen. ‘Dat is aan de architecten. Dat het stadion een stuk minder wit wordt, is het enige wat nu al duidelijk is.’

Bron: Algemeen Dagblad, 24 juli 2o14

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " Stadionplannen " d.d. 09.07.2014

Ontwikkeling Stadionpark

Gepubliceerd op 09 juli 2014 - 11:00

Nadat gisteren in de Olympiazaal van De Kuip een Buitengewone Algemene Ledenvergadering Stadion Feijenoord N.V. werd georganiseerd, stuurde één dag later het Rotterdamse College van Burgemeester en Wethouders (B&W) een informatieve brief met de stand van zaken rondom de ontwikkeling van het Stadionpark (inclusief de vernieuwbouw van De Kuip) aan alle gemeenteraadsleden. Als motivatie voor de informatieve brief wordt gezegd: het informeren van de raad betrekking tot het ingediende plan van Feyenoord met betrekking tot een vernieuwbouw van het stadion.

Het plan van Feyenoord werd tijdens de commissievergadering Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) op 2 juli j.l. toegelicht. In de begeleidende brief werd de gemeente op een drietal terreinen gevraagd om medewerking aan de uitvoering van het plan. Vervolgens heeft B&W de kaders en de randvoorwaarden die zij aan deze medewerking willen verbinden besproken. Onderaan de volledige inhoud van de informatieve brief. Hieronder resumé de belangrijkste kaders en randvoorwaarden van de gemeente Rotterdam voor de medewerking aan de ontwikkeling van het Stadionpark en de vernieuwbouw van Stadion Feijenoord.

Ruimtelijke en economische inpassing

 • de uitstraling van het gebouw,
 • de verblijfskwaliteit rondom het gebouw zowel op wedstrijddagen als op andere dagen,
 • de monumentale waarden van De Kuip,
 • de programmatische invulling in en rondom De Kuip,
 • de bereikbaarheid en de mobiliteit,
 • de veiligheid rondom het stadion en
 • de duurzaamheid van de ontwikkelingen en de exploitatie

Bereikbaarheid en mobiliteit

 • de aansluiting op en inrichting van het terrein tot aan de openbare infrastructuur is voor rekening van Feyenoord,
 • het bezoekers/evenementparkeren in bestaande P(&R)-faciliteiten, dan wel door aanvullende parkeerfaciliteiten inclusief aansluiting op de openbare infrastructuur komt voor rekening en risico van Feyenoord,
 • het fiets-parkeren, waarbij deze zoveel mogelijk (in de directe nabijheid van) het stadion zelf dient te worden opgelost, wordt aangelegd voor rekening en risico van Feyenoord,
 • oplossingen voor uitsupporters zowel in de infrastructuur, denk hierbij bijvoorbeeld aan een directe verbinding tussen stadion en station alsmede opstelruimte voor de bussen voor deze supporters worden aangelegd voor rekening en risico van Feyenoord,
 • een gemeentelijke bijdrage aan de aanpassingen van de openbare infrastructuur.

Financiering van de vernieuwbouw van het stadion

 • de maatschappelijke opbrengsten worden door middel van een onafhankelijke MKBA getoetst,
 • de bijdrage bedraagt ten hoogste € 35 miljoen,
 • de bijdrage is bij voorkeur tijdelijk, inhoudende dat een aflossing en/of exit op termijn mogelijk moet zijn,
 • gedurende de deelname aan het garantievermogen heeft de gemeente ook zeggenschap in de stadion-entiteit, zulks ter behartiging van haar financiële en maatschappelijke belang in de stadionontwikkeling. een besluit tot een bijdrage zal ter toetsing worden voorgelegd bij de Europese Commissie met het oog op het vermijden van ongeoorloofde staatssteun. Een positieve uitkomst van deze toetsing is randvoorwaardelijk,
 • er zal, in opdracht van de gemeente, een gedegen onafhankelijke risicobeoordeling plaatsvinden van de door Feyenoord te leveren inversteringscase, de business case en financieringsplan,
 • de bestaand lening aan het Stadion (hiervan staat per medio 2014 nog € 7,9 miljoen open), wordt afgelost dan wel omgezet naar garantievermogen (als onderdeel van de € 35 miljoen).

 


Bron: www.ris.rotterdam.nl 

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " Stadionplannen " d.d. 08.07.2014

Verslag Buitengewone Aandeelhoudersvergadering

Gepubliceerd op 08 juli 2014 - 19:37

Maandag 7 juli was de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Stadion Feijenoord N.V. Het belangrijkste agendapunt -de verbouwing van De Kuip- was dan ook een reden waarom deze vergadering veel publiek trok. Maar de Kuipdirectie en de VASF lijken het nog niet met elkaar eens te zijn geworden.

Op de redactie van Lunatic News vragen wij ons sowieso af hoe de vork in de steel steekt. Wat blijkt, niet Stadion Feijenoord wenst een afsluitbaar stadiondak, maar de BVO wenst een afsluitbaar stadiondak. De BVO is namelijk van mening dat zoiets hoort op een eigentijds stadion. Een nogal vreemde eis want de BVO heeft als primaire taak ‘voetbal’ en niet ‘de exploitatie’ van het stadion. Weer een truc in het vervuilde stadionspel om zaken te regelen?

Afijn, hieronder het verslag van een aandeelhouder:

Wijziging statuten
Hoewel de vergadering meerdere agendapunten had, was de hoofdzaak het voorstel van de directie en raad van commissarissen het zitplaatsrecht van aandeelhouders aan te passen. Dit zou kunnen worden ingewisseld voor een korting en een voorkeursrecht op een seizoenkaart ter waarde van het aandeel, ongeveer 6500 euro. Of zoals een aandeelhouder het kort door de bocht formuleerde: “Lever je rechten in en je krijgt een waardebon.”

Hiervoor moeten de statuten echter worden aangepast en daarvoor is een tweederde meerderheid nodig. De gewone meerderheid die de Sportclub Feyenoord met 53% van de aandelen heeft is daarvoor niet voldoende. De stadiondirectie en RvC stellen dat de huidige aandeelhouders niet zouden willen investeren. Maar dit werd door de VASF weersproken, er zou vermoedelijk 5 miljoen euro bijgedragen kunnen worden aan de verbouwing van 200 miljoen.

Geen winst
Die aantasting van het zitplaatsrecht is een open zenuw bij de aandeelhouders. Deze hebben het aandeel in het stadion niet vanwege het rendement (er is geen dividend) maar vooral vanwege dat zitplaatsrecht. Er worden nauwelijks eisen gesteld aan directie en RvC wat betreft exploitatie. Alles wat goed is voor Feyenoord is goed voor de aandeelhouders, de huur voor de BVO Feyenoord wordt laag gehouden, zolang het zitplaatsrecht maar wordt behouden.

Uiteindelijk is er twee uur gepraat over het voorstel. Eerst was er gedacht dat er een stemming zou kunnen volgen, maar aangezien dit niet officieel was geagendeerd was dit niet mogelijk. Ook tot een meningspeiling kwam het niet, slechts wat onvriendelijkheden over en weer.

Belangstelling
De leden van de VASF zijn niet tegen vernieuwing en zouden mogelijk best willen participeren. Echter de financiële onderbouwing is nog niet volledig uit de doeken gedaan. Wel is er vertrouwen bij de directie en RvC dat er nieuwe aandeelhouders worden gevonden en dat de gemeente mee wil doen voor 35 miljoen. De extra investering van 44 miljoen voor een dak blijkt een eis van de BVO Feyenoord. Niet zozeer voor concerten, maar voor meer comfort nu en in de toekomst. Dit ontlokte het volgende cynische commentaar: “Wanneer je geen geld hebt, kun je geen eisen stellen”.

Geen nieuwbouw meer
De hele omslachtige route die directie en rvc hebben gevolgd via nieuwbouw in de Maas, HNS en nu de vernieuwbouw is wel kritisch bejegend, met name door de VASF, maar in principe geaccepteerd. Zelfs het verlies van 1 miljoen euro voor de ontwikkeling van HNS is geaccepteerd.

De merkwaardige wending om af te zien van nieuwbouw, nog tot voor kort volgens Carlo de Swart en Jan van Merwijk de enige optie, werd door de nieuwe voorzitter René van Ierschot laconiek verwoord. De renovatieplannen die er tot dan toe waren bekeken waren niet goed. De druk van de verkenners had geleid tot creatieve oplossingen en tot goede renovatieplannen. “We zijn unaniem van mening dat dit plan zeker niet onderdoet voor nieuwbouw. En het vereist een aanzienlijk lagere investering”.

Aanstelling Wim van Sluis
Na de schorsing werden ook nog even enkele formaliteiten geregeld. Hans Vervat treedt tijdelijk uit de RVC om als projectmanager de handen vrij te hebben en Wim van Sluis werd benoemd als vervanger.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Bron: ReddeKuip.nl, 8 juli 2014

 

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " Stadionplannen " d.d. 03.07.2014

Aandeelhouders willen uitleg

Gepubliceerd op 03 juli 2014 - 16:30

Het is moeilijk inschatten wat de Aandeelhouders van Stadion Feijenoord uiteindelijk gaan beslissen. Om het gemeentelijke aandelenpakket (in ruil voor 35 miljoen euro) mogelijk te maken is een verandering van de statuten Stadion Feijenoord N.V. noodzakelijk. De aandeelhouders maken zich ondertussen het meest zorgen over hun zitplaatsrecht.

Tijdens de woensdagavond 2 juli 2014 georganiseerde bijeenkomst voor leden van de Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. (VASF) werd flink gediscussieerd n over het zitplaatsrecht.

“Ze kunnen ons niet zomaar het recht op een zitplaats ontnemen.”

Aldus een lid van de VASF. De voorzitter van de VASF, de heer Joan Smal is helder:

“behoud van het zitplaatsrecht.”

Afijn, de uitkomsten van de a.s. maandag georganiseerde Buitengewone Algemene Ledenvergadering  zal bepalend zijn voor het vervolgtraject in de realisatie van vernieuwbouw van De Kuip.

Wordt vervolgd…

Bron: Rotterdams Dagblad, 3 juli 2014

Bron: Stadion Feijenoord, 20 juni 2014, Agenda Buitengewone ALV maandag 7 juli 2014

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " Stadionplannen " d.d. 03.07.2014

Vreemd

Gepubliceerd op 03 juli 2014 - 11:11

Vanochtend liet media partner Metro, editie Rotterdam weten dat coalitiepartij D66 alleen wil instemmen met vernieuwbouw van De Kuip als Feyenoord en de gemeente Rotterdam een totaalplan voor de omgeving (en een maatschappelijk programma) neerleggen.

Het is spijtig dat de gemeente Rotterdam pas nu komt aandraven met dergelijke aanvullende voorwaarden, terwijl toch al jaren bekend is dat de Stadiondriehoek en omgeving zich dient door te ontwikkelen als vrijetijdscluster op Zuid. Door de gemeenteraad vastgesteld in de ‘Stadsvisie Rotterdam 2013′ op 29 november 2007.

Daarna kwam de gemeente Rotterdam niet verder dan het ontwikkelen van de stadiondriehoek als Sportknoop (stedelijke concentratie van sportvoorzieningen, kantoren, retail, leisure, scholen, wonen en horeca).  Door de gemeenteraad vastgesteld in de ‘Structuurvisie Stadionpark’ op 11 februari 2010 (nog met een nieuw stadion aan de Maas)

Vervolgens werd een uitwerking opgesteld voor de terreinen van Varkenoord (inclusief Het Nieuwe Stadion van VolkerWessels) en het naastgelegen park, genaamd: ‘Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels’ .

Het vervolg is bekend. Het Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels (uitwerking fase 1) werd op 11 juli 2013 vastgesteld zonder Het Nieuwe Stadion (de gevraagde garantstelling voor HNS werd door de afwezigheid van een meerderheid in de gemeenteraad niet in stemming gebracht). Maar bij het besluit werd de ‘Structuurvisie Stadionpark’ van 11 februari 2010 op advies van het college van Burgemeester en Wethouders ook ingetrokken.

Bron: ris, gemeente Rotterdam, raadsstuk 13gr1716, pagina 8, d.d. 18-06-2013

Met het intrekken van de ‘Structuurvisie Stadionpark’ ontnam de gemeente Rotterdam zichzelf niet alleen van een beleidsdocument voor de stadiondriehoek. Het blaasde ook de programmatische en ruimtelijke samenhang met de omgeving op.

Zonder gemeentelijke visie of stedelijke randvoorwaarden gingen de verkenners aan de slag. Hun opdracht was dan ook volledig gericht op een nieuw stadion of vernieuwbouw van De Kuip. Nadat uiteindelijk alle leden van Stichting Feyenoord zich unaniem positief uitspraken over het advies van de verkenners om te kiezen voor het Feyenoord Founders Consortium, kon worden gestart met het vervolgtraject met als doel: de realisatie van een vernieuwde Kuip.

Nu Feyenoord financiële hulp nodig heeft van de gemeente à 35 miljoen euro, wordt het verzoek door de politiek slim aangegrepen om aanvullende voorwaarden te stellen die teruggrijpen naar de vorig jaar ingetrokken Structuurvisie. Nu maar hopen dat  alle aanvullende voorwaarden niet vertragend gaan werken voor de realisatie van de vernieuwbouw.

Al blijft het vreemd dat Feyenoord mede (i.s.m. de gemeente) verantwoordelijk wordt voor de invulling van de omgeving en de ruimtelijke samenhang met het Sportpark (Varkenoord).

Feyenoord dat samen met de gemeente de Structuurvisie gaat herzien. Je verzint het niet…

Bron: Metro, editie Rotterdam, 3 juli 2014

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " Stadionplannen " d.d. 02.07.2014

Aanbieding

Gepubliceerd op 02 juli 2014 - 19:37

Hieronder de verstuurde brief van projectdirecteur Hans Vervat namens ‘Stuurgroep Stadionontwikkeling‘ aan de gemeenteraad van Rotterdam, waarbij het Vernieuwbouwplan Stadionontwikkeling (van het FFC Consortium, met daarin de BAM, Siemens en AM) wordt aangeboden.
bron: ris.rotterdam.nl, brief 2 juli 2014, PDF document: 
14bb3272_Van_de_stuurgroep_Stadionontwikkeling_aanbieding_vernieuwbouwplan_Stadionontwikkeling_Feyenoord_De_Kuip

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " Stadionplannen " d.d. 14.06.2014

Heren Zeventien

Gepubliceerd op 14 juni 2014 - 12:00

Nauwelijks een week nadat het HNS plan met nieuwbouw op Varkenoord sneuvelde gooide ex-wethouder Hans Vervat de knuppel in het hoenderhok.

“Wat we willen is een stadion à 70.000 plaatsen dat aan de eisen van de nationale en internationale voetbalbonden voldoet. Of dat nou nieuwbouw is, of een vernieuwde Kuip.”

De inzet en het kader was hiermee na het HNS debacle gezet. Met Wim van Sluis en Jos van der Vegt vormde Hans Vervat vervolgens de zogenaamde Kuip Trojka en adviseerde de Centrale Stichting het vernieuwbouwplan van Feyenoord Founders Consortium (FFC) onder leiding van de bouwgigant BAM. En nu gaat Hans Vervat als projectdirecteur wederom de kar trekken door binnen een half jaar de ingrijpende verbouwing van De Kuip in een veilige haven te loodsen.

“We hebben nu een stuurgroep (met de ‘voorzitters’ van club, stadion en supporters red.) en een flink aantal werkgroepen. Die zoeken van alles uit over onder meer de fiscale aspecten, juridische zaken, de exploitatie, het voorlopig ontwerp en de bouw, planning en calculatie. Eén werkgroep buigt zich over de relatie met de gemeente Rotterdam. Ofwel de gevolgen voor de mobiliteit, de ruimtelijke ordening, de ontwikkeling van het gebied en de werkgelegenheid.”

De € 240 miljoen aan totale kosten bestaat uit een vernieuwd stadion à € 200 miljoen, een nieuw trainingscomplex voor de Feyenoord-selectie, een accommodatie voor de jeugd en Sportclub Feyenoord, bouwrente à 15 miljoen en de post onvoorzien à € 10 miljoen. Over de financieringsconstructie van de vernieuwbouw zegt Hans Vervat:

“De € 35 miljoen van de gemeente is de hoeksteen van de financiering. We hebben die € 35 miljoen nodig om ook andere beleggers en investeerders over de streep te trekken. We willen nog eens € 85 miljoen aan aandelen uitgeven (een deel bestaande uit zogenaamde ‘bouwaandelen’ van € 5 miljoen per stuk. Daarnaast komen er ook andere aandelen à € 10.000,-) en moeten we zo’n € 120 miljoen lenen bij de bank. Voor de aandelen rekenen we op vermogende Feyenoord-supporters. Een soort Heren Zeventien”

Wat rest is de status van de huidige aandeelhouders..

“Met hun zullen we in overleg gaan, want ook zij zijn potentiële investeerders.”

Wordt vervolgd….

Bron: Rotterdams Dagblad, 14 juni 2014

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " Stadionplannen " d.d. 13.06.2014

Vervelende Verwende Draaikonten

Gepubliceerd op 13 juni 2014 - 10:00

Gisteren (12 jnui 2014) liet wethouder Adriaan Visser weten dat het stadionplan van de BAM nog voor de zomer wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad. Vandaag enkele reacties vanuit de politiek in het Rotterdams Dagblad over de stadionplannen en de eventuele financiële steun van de gemeente Rotterdam in de vorm van een aandelenpakket à € 35 miljoen.

“We zijn verplicht aan de stad om dit goed te onderbouwen. Als je het doet, dan moet je een verdomd goed verhaal hebben.”
Jos Verveen (D66)

Al is de Kuip wel iets uitzonderlijks. We staan hier niet negatief tegenover. Normaal zouden we dit nooit doen, maar in deze situatie willen we kijken of een uitzondering gemaakt kan worden.”
Sven de Langen (CDA)

“Op die manier (aandelenpakket red.) kun je zeggenschap houden over het project, omdat de stad mede-eigenaar wordt van het stadion.”
Leo de Kleijn (SP)

De uitspraak van Leo De Kleijn geeft direct een heldere analyse. Waar het verworpen HNS plan nog om een lening à € 165 miljoen vroeg, is het gevraagde bedrag aan de gemeente nu veel lager en wel € 35 miljoen in de vorm van een aandelenpakket. Het bezitten van aandelen is voor de gemeente Rotterdam geen onbekend fenomeen. Zo bezit de gemeente momenteel ca. 70% aandelen in het niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap van het Havenbedrijf Rotterdam.

Je zou zeggen dat, nu de gevraagde bijdrage aan de gemeente Rotterdam is gewijzigd van een garantstelling (met een hoog risico) à € 165 miljoen naar een lening (met aandelen als garantstelling) à € 35 miljoen, dat de Rotterdamse VVD fractie zeer tevreden zou zijn. Nou, vergeet het maar….

Nu de VVD geen deel meer uitmaakt van de coalitie en tot een oppositie partij is verworden, draait het opeens 180 graden van mening.

“We worden een soort speelbal, die alleen maar geld mag geven. Dit is vooral heel voordelig voor Feyenoord.”
Maarten van de Donk (VVD)

Pardon? Ex-wethouder Antoinette Laan (VVD) duwde de toenmalige  HNS plannen doodleuk door de strot van raadsleden en de Rotterdammerse bevolking. En de VVD, toen nog deel uitmakend van de coalitie, was voornemens vóór het HNS plan te stemmen, dat was inclusief de beoogde garantstelling van € 165 miljoen waarbij het risico bij de gemeente kwam te liggen!!!

Waar het de VVD dan om gaat? Pure rancune! Direct na het HNS debacle (juli 2o13) zei VVD fractievoorzitter Maarten van de Donk namelijk het volgende tegen het Rotterdams Dagblad.

“Die beroemde familie uit Zuid hoeft hier voorlopig niet meer aan te kloppen.”

“In plaats van het voorstel woensdagavond laat (10 juli 2013 red.) in te trekken omdat het draagvlak volledig was weggevallen, zet men stug door en wordt onze wethouder (Antoinette Laan red.) vol in de wind gezet. Daar ben ik ronduit pissig over.”

“Wij hebb  en ons vroegtijdig achter hun plan geschaard, maar andersom? Feyenoord heeft geen moment de kritische onderstroom weten in te dammen. Of ze waren er niet of ze reageerden heel verkrampt.”
Maarten van de Donk (VVD), Rotterdams Dagblad, 12 juli 2013

De rancune van de VVD  is voor de club Feyenoord en de stad Rotterdam een schadelijke houding en een schaamteloze vertoning!

U leest momenteel de pagina met berichten uit: " Stadionplannen " d.d. 12.06.2014

Plan BAM voor zomer naar raad

Gepubliceerd op 12 juni 2014 - 07:30

Adriaan Visser (D66), de nieuwe wethouder Financiën, Cultuur en Sport (en opvolger van Wethouder Antoinette Laan aangaande de stadionplannen), laat vanochtend het Rotterdams Dagblad weten dat het plan om De Kuip te verbouwen nog vóór de zomer wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad. Want, zo zegt hij:

“Dan kunnen alle procedures voor de grootscheepse verbouwing van het stadion starten.

Gisteren (11 juni 2014) werd op het Rotterdamse Stadhuis de stadionplannen van de BAM (onderdeel van het zogenaamde Feyenoord Founders Consortium) door de Dick van Well en de Kuip Trojka (Wim van Sluis, Hans Vervat en Jos van der Vegt) aan wethouder Visser nader toegelicht. Wethouder Visser was duidelijk in zijn bewoording:

“Het is en blijft een initiatief van Feyenoord, maar ook de stad heeft hier een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de omgeving. Wat ons betreft wordt het stadion geen aparte ontwikkeling, maar moet ook de omgeving meeprofiteren. Voor die € 35 miljoen moet De Kuip een meerwaarde krijgen voor dit deel van de stad. Bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs, werkgelegenheid, en dan de jeugd in het bijzonder, moet er wel bij varen. Daarover zitten we op één lijn met Feyenoord.”

Het is de bedoeling dat, parallel aan het politiek proces (waarbij het stadionplan aan de raad wordt voorgelegd) ook het stadionplan bij de Europese Commissie wordt getoetst vanwege de door Feyenoord gevraagde gemeentelijke steun à € 35 miljoen. De Europese Commissie zal dan toetsen of er sprake is van verboden staatssteun. De procedures waar wethouder Visser naar refereert zijn o.a. een nieuw op te stellen Milieu Effecten Reportage (MER) en een nieuw mobiliteitsplan.

Op welke datum de gemeenteraad een beslissing gaat nemen is nog niet bekend. Maar voor de toekomst van Feyenoord is deze bijeenkomst van de Rotterdamse gemeenteraad van groot belang.

Wordt vervolgd…

(Bron: Rotterdams Dagblad, 12 juni 2014)

De Kuip Overzicht