Bijzondere Algemene ledenvergadering 3 juni 2019

De Bijzondere Algemene Ledenvergadering i.v.m. statutenwijziging Stadion N.V. en zitplaatsrechten  aandeelhouders vindt plaats 4 juni 2019 in Van der Valk Rotterdam Blijdorp om 19.30.

Op 17 juni vindt de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering plaats in de Guus Broxzaal  Maasgebouw, eveneens 0m 19.30 uur

Nieuws Overzicht