VASF en andere aandeelhouders

Er zijn in totaal 4.364 stemgerechtigde aandelen Stadion Feijenoord N.V., waarvan 2.000 aandelen "C" (genummerd 1-2.000), die in het bezit zijn van de Sportclub Feyenoord en 2.000 aandelen "V" (genummerd 2.001-4.000) , waarvoor onze Vereniging is opgericht.
Voorts zijn er 364 aandelen O (genummerd 4.001- 4.364); dit betreffen aandelen die zijn uitgegeven sedert het jaar 1995 na de gedeeltelijke omzetting van de converteerbare obligatielening.

De aandelen "C" en "O" zijn gecertificeerd; de juridische eigendom (de zeggenschap) is ondergebracht bij Stichting Administratiekantoor aandelen Stadion Feijenoord N.V. (SAK) die daarvoor certificaten heeft uitgegeven aan de rechthebbenden.

Het stemrecht op de aandelen C en O (in totaal dus over 2.364 aandelen) wordt derhalve uitgeoefend door voornoemde Stichting. 
Het bestuur van SAK wordt in meerderheid gevormd door vertegenwoordigers van Sportclub Feyenoord, houder van 2.000 certificaten aandelen C en 1 certificaat aandeel O. Daarnaast heeft Sportclub nog 123 aandelen "V. "De facto heeft Sportclub Feyenoord door middel van Stichting Administratiekantoor aandelen Stadion Feijenoord N.V. (SAK) de absolute meerderheid (2.487) bij stemmingen in aandeelhoudersvergaderingen van Stadion N.V. , waarbij een volstrekte meerderheid vereist is. In een aantal gevallen is echter een gekwalificeerde (bijzondere) meerderheid vereist.

In het najaar van 2017 heeft de BVO Feyenoord Rotterdam - huurder van het Stadion - 17 V-aandelen alsmede 30 certificaten van O-aandelen gekocht van ons Vasf-lid het verzekeringsbedrijf ASR .

In onderstaand schema is deze transactie (nog) niet verwerkt, maar het aantal V-aandelen dat de VASF vertegenwoordigt blijft door de ledentoename in de afgelopen jaren rond de 1.600.

Aandeelhouders De Kuip overzicht